डॉ. वर्षाली माळी, एमबीबीएस, डीएनबी - प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ.

प्रश्न आहे का?

प्रसूती, स्त्रीरोगविषयक समस्या, आरोग्य किंवा निरोगीपणाबद्दल प्रश्न आहे? अनुभव प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञांना विचारा आणि त्वरित उत्तर मिळवा.
प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञ यांना संदेश पाठवा - डॉ. वर्षाली माळी
ओव्हुलेशन गणक / कॅल्क्युलेटर - स्त्रीबिजांचा अथवा प्रजनन कालावधी, लक्षणे आणि गर्भधारणेसाठीचे सर्वोत्तम दिवस

स्त्रीबिजांचा कालावधी

ओव्हुलेशन कॅल्क्युलेटर

गर्भवती होण्यासाठी सर्वोत्तम प्रजनन दिवस जाणून घ्या

सल्लागार

प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर

एमबीबीएस, डीएनबी (स्त्रीरोग आणि प्रसूतिशास्त्र)

डिप्लोमा इन स्त्रीरोग एन्डोस्कोपी - जर्मनी

ओव्हुलेशन गणक / कॅल्क्युलेटर - स्त्रीबिजांचा अथवा प्रजनन कालावधी, लक्षणे आणि गर्भधारणेसाठीचे सर्वोत्तम दिवस
गर्भवती होऊ इच्छिता? तुमचे सर्वोत्तम प्रजनन दिवस जाणून घेऊ इच्छिता? तुमचा ओव्हुलेशन / स्त्रीबिजांचा कालावधी, लक्षणे आणि गर्भधारणेसाठीचे सर्वोत्तम दिवस जाणून घेण्यासाठी हे ओव्हुलेशन गणक / कॅल्क्युलेटर वापरा.

ओव्हुलेशन कॅल्क्युलेटर / स्त्रीबिजांचा कालावधी

तुमच्या मासिक पाळीच्या कालावधीच्या आधारावर, ओव्हुलेशन कालावधी, प्रजनन दिवसांचा अंदाज लावा आणि गर्भवती होण्याची शक्यता वाढवा.

ओव्हुलेशन किंवा प्रजनन दिवस कसा काढावा?

अंडाशयातून अंडी बाहेर पडून फेलोपियन ट्युबमध्ये जाण्याच्या प्रक्रियेला ‘ओव्हुलेशन’ म्हणतात. जेव्हा अंडाशयातून परिपक्व अंडी बाहेर सोडली जातात तेव्हा हे ओव्हुलेशन होते. मासिक पाळी सुरू होण्याच्या आधी हे ओव्हुलेशन घडत असते. मासिक पाळी चक्राचे दोन टप्पे असतात. यात मासिक पाळी चक्राच्या पहिल्या दिवशी फोलिक्युलर टप्पा सुरू होतो आणि ओव्हुलेशन दिवसासह तो संपतो. ल्यूटियल टप्पा ओव्हुलेशन दिवसानंतर सुरू होतो आणि पुढील मासिक पाळी सुरू होण्यापूर्वी संपतो.

फोलिक्युलर आणि ल्युटिअल टप्पा म्हणजे काय?

मासिक पाळीतील पहिल्या टप्प्याला फोलिक्युलर प्रावस्था असे म्हणतात, यात बीजांडाच्या सभोवतालच्या पेशींचा थर चिकट होऊन विस्तृत होतो. यात गर्भाशयाचे अस्तर जाड होण्यास सुरुवात होते. मासिक पाळीतील दुसऱ्या टप्प्याला ल्यूटियल प्रावस्था असे म्हणतात. या टप्प्यात फलित अंडी गर्भाशयात रोपण केली जातात, परंतु रोपण न झालेली अंडी हळूहळू संप्रेरकांमध्ये (हार्मोन्स) मिसळतात आणि चोवीस तासांच्या आत विरघळतात.

ओव्हुलेशन दिवस कसा मोजावा?

फोलिक्युलर टप्प्याचा कालावधी बऱ्याच घटकांवर अवलंबून असतो आणि प्रत्येक स्त्रीमध्ये वेगवेगळ्या स्वरुपाचा असतो. परंतु ल्यूटियल टप्पा कालावधी सामान्यत: बहुतेक स्त्रियांमध्ये समान म्हणजे साधारणपणे १४ दिवसांचा असतो. तर, ओव्हुलेशन कालावधी मोजण्यासाठी आणि आपल्या ओव्हुलेशन दिवसाचा अंदाज घेण्यासाठी, आपल्या पुढील मासिक पाळीच्या सुरुवातीच्या तारखेपासून १४ दिवस वजा करा. हे स्त्रीबीज गणक (ओव्हुलेशन कॅल्क्युलेटर) या तत्त्वावर आधारित आहे.

ओव्हुलेशन कालावधी कसा काढावा?

प्रत्येक मासिक पाळी चक्रामध्ये विशिष्ट दिवस असतात जिथे गर्भवती होण्याची शक्यता जास्त असते. जर शुक्राणू ओव्हुलेशनच्या दिवशी सोडलेल्या परिपक्व अंड्याची पूर्तता करण्यासाठी उपलब्ध असतील तर गर्भधारणेची शक्यता जास्त असते. ओव्हुलेशन दिवसाची नेमकी मोजणी पार पाडण्यापूर्वी, खालील काही गोष्टी समजून घेऊयात.
शुक्राणूंचा सक्रिय कालावधी : शुक्राणू फॅलोपियन ट्यूबमध्ये पुढील काही दिवसांपर्यंत, साधारणत: सुमारे तीन ते सहा दिवस चिकटून राहू शकतात.
अंड्यांचा सक्रिय कालावधी: अंड्याचे आयुष्य केवळ १२ ते २४ तासांचे असते.
वरील बाबींचा विचार करता, गर्भधारणा होण्याची शक्यता अधिक असलेला प्रजनन चक्रातला कालावधी म्हणजे ‘फर्टाइल विंडो’ ही ओव्हुलेशनच्या चार दिवस आधी, ओव्हुलेशनचा दिवस आणि ओव्हुलेशननंतर एक दिवसापर्यंत आहे. तर, सामान्यतः ओव्हुलेशन कालावधीचे हे सहा दिवस आहेत. परंतु प्रजननासाठी सर्वोत्तम दिवस हा ओव्हुलेशन दिवस आणि ओव्हुलेशन दिवसाच्या आधीचे दोन दिवस असतात. म्हणजेच प्रजनानसाठी ओव्हुलेशनचे तीन दिवस सर्वोत्तम असतात. ओव्हुलेशनचे हे गणित प्रजननाचे उत्तम परिणाम ठरविण्यासाठी उपयोगी ठरतात.
सर्वोत्तम प्रजनन कालावधीचा अंदाज कसा घ्यावा याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे:
२८ दिवसांच्या मासिक पाळीच्या सरासरी चक्रासाठी, ओव्हुलेशन दिवस हा १४ वा दिवस असतो. सर्वात चांगला प्रजनन कालावधी म्हणजे १२, १३ आणि १४ वा दिवस.
सरासरी ३५ दिवसांच्या मासिक पाळीसाठी, ओव्हुलेशन दिवस हा २१ वा दिवस असतो. सर्वात चांगला प्रजनन कालावधी म्हणजे १९, २० आणि २१ वा दिवस.
२१ दिवसांच्या सरासरी मासिक पाळीसाठी, ओव्हुलेशन दिवस हा सातवा दिवस असतो. प्रजननाचा सर्वोत्तम कालावधी म्हणजे ५, ६ आणि ७ वा दिवस.
बहुतांश स्त्रियांना अनियमित मासिक पाळी येते. त्यामुळे ओव्हुलेशन दिवसाचा अंदाज लावणे कठीण जाते. त्यामुळे या अंदाजातील विषमता टाळण्यासाठी आणि गर्भधारणेची शक्यता वाढविण्यासाठी, आपल्या ओव्हुलेशन कालावधीत दर दोन ते तीन दिवसांनी लैंगिक संबंध ठेवणे चांगले राहते.

मासिक पाळी चक्राची सरासरी लांबी कशी मोजावी?

मासिक पाळी चक्राची लांबी म्हणजे दोन मासिक पाळीमधील दिवसांची संख्या होय. साधारणपणे ही मोजणी दोन महिन्यांपूर्वीच्या पाळीचा पहिला दिवस आणि मागील महिन्यातील पाळीचा पहिला दिवस यानुसार केली जाते. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबरमध्ये जर तुमची पाळी १० तारखेला सुरू झाली आणि नोव्हेंबरमध्ये ते ६ तारखेला सुरू झाली, तर मासिक पाळी चक्राची लांबी २८ दिवस असते.
आपले ओव्हुलेशन दिवस आणि ओव्हुलेशन कालावधी समजण्यासाठी पाळी चक्राच्या लांबीचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे. ओव्हुलेशन मोजणीतील महत्त्वपूर्ण माहितीपैकी ही एक बाब आहे. बहुतेक स्त्रियांमध्ये मासिक पाळीचे चक्र अनियमित असल्याने, कमीतकमी तीन मासिक पाळीच्या कालावधीवर आधारित सरासरी मासिक पाळीची लांबी काढणे योग्य ठरते. उदाहरणार्थ, आपल्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर चक्राची लांबी अशी आहे,
ऑक्टोबर : ३० दिवस, नोव्हेंबर : २७ दिवस आणि डिसेंबर : ३१ दिवस.
सरासरी चक्राची लांबी = ( ३० + २७ + ३१ ) / ३ = २९ दिवस.
एकूण तीन महिन्याच्या मासिक पाळीची लांबी भागिले तीन महिने म्हंणजे सरासरी मासिक पाळीची लांबी.
मासिक पाळी चक्र कालावधी मोजण्यात काही अडचण आल्यास, आपण आपल्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांची मदत घेऊ शकता.

समजून घ्या मासिक पाळीचे चक्र

मासिक पाळीचे चक्र आणि प्रजनन कालावधी - प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर डॉ. वर्षाली माळी
मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

१ ला दिवस ते ७ वा दिवस : गर्भाशयाचे अस्तर तुटते आणि मासिक पाळी येते.

मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

८ वा दिवस ते ११ वा दिवस : अंड्याच्या तयारीसाठी गर्भाशयाचे अस्तर जाड होते.

मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

१२ वा दिवस ते १७ वा दिवस : ओव्हुलेशन होते. (सामान्यतः चौदाव्या दिवशी).

मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

१८ वा दिवस ते २५ वा दिवस : जर फलन झाले नसेल तर कॉर्पस ल्यूटियम नाहीसे होते.

मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

२६ वा दिवस ते २८ वा दिवस : गर्भाशयाचे अस्तर तुटल्याने मासिक पाळी येते.

सहसा, स्त्रीचे मासिक पाळी चक्राचे सरासरी २८ दिवस असतात. ज्यात साधारणपणे चार दिवस मागेपुढे होण्याची शक्यता असते. मासिक पाळीचे संपूर्ण चक्र तीन टप्प्यांमध्ये विभागले जाऊ शकते.
मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

पहिला टप्पा : हा असा टप्पा आहे जिथे रक्तस्त्राव होतो. साधारणत: हा कालावधी ५ ते ७ दिवस चालतो. या कालावधीत एंडोमेट्रियल लाइनिंग म्हणजेच गर्भाशयाचे एक चिकट अस्तर तयार होण्यास सुरुवात होते.

मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

दुसरा टप्पा : हा तो काळ आहे ज्या दरम्यान गर्भाशयाचे अस्तर तयार होते. हा सर्वसाधारण ७ दिवसाचा काळ असतो आणि सामान्यत: जेव्हा आपल्या अंडाशयातून बीजांड मुक्त होते त्या तारखेपर्यंत टोकतो. तो सामान्यत: ओव्हुलेशन दिवस असतो.

मासिक पाळी - गर्भाशय आयकॉन

तिसरा टप्पा : आपले गर्भाशय या टप्प्यात शुक्राणूंच्या अंड्यात प्रवेश करण्याची आणि प्रजनन करण्याची प्रतीक्षा करते. जर गर्भधारणा झाली नाही तर एंडोमेट्रियल लाइनिंग म्हणजेच गर्भाशयाचे चिकट अस्तर कमी होण्यास सुरुवात होते. शेवटी, तेथे नवीन अस्तर तयार होते. ज्यामुळे मासिक पाळीचे एक नवीन चक्र सुरू होते.

ओव्हुलेशन कालावधी आणि ओव्हुलेशन दिवसांचा अंदाज घेण्यासाठी मासिक पाळी समजून घेणे महत्वाचे आहे.

ओव्हुलेशनची किंवा प्रजनन दिवसांची लक्षणे

पुष्कळ वेळा मासिक पाळी चक्राची सरासरी लांबी व नेमका ओव्हुलेशन कालावधी यांचा अंदाज बांधणे कठीण असते. जर आपण कोणत्याही संप्रेरक गर्भनिरोधक पद्धती वापरत असाल तर ओव्हुलेशन दिवसांचा अंदाज लावणे आणखी कठीण होते. तर, अशावेळी ओव्हुलेशन गणकचा वापर केल्याने फारसा फायदा होत नाही.
आपल्या शरीरात जाणवणाऱ्या बदलांवर लक्ष ठेवणे हा अशावेळी एकमेव मार्ग असू शकतो. जेव्हा आपण ‘ओव्हुलेटेड’ म्हणजेच प्रजननक्षम असता तेव्हा आपले शरीर थोडे वेगळ्या प्रकारे वागते. अशावेळी खालील लक्षणांकडे लक्ष देऊ शकता आणि आपण प्रजननक्षम केव्हा आहात हे जाणून घेऊ शकता :
तुमच्या शरीराचे तापमान किंचित वाढते, सामान्यतः १/२ ते १ अंश.
तुमच्या गर्भाशय ग्रीवेतून (गर्भाशयाचा खालचा भाग) होणारा स्राव अंड्याच्या पांढऱ्या भागाप्रमाणे स्पष्ट, पातळ आणि निसरडा दिसू शकतो.
तुमचे स्तन कोमल होऊ शकते.
तुमचा गर्भाशय ग्रीवा (गर्भाशयाचा खालचा भाग) मऊ होतो आणि उघडतो.
तुम्हाला तुमच्या खालच्या ओटीपोटात किंचित पेटके किंवा चट्टे जाणवू शकतात.
सौम्य रक्तस्रावाची जाणीव होऊ शकतो.
एखाद्या गोष्टीचा गंध अधिक स्पष्टपणे जाणवू शकतो.
सतत भूक लागणे आणि स्वभावात लहरीपणा जाणवतो.
तुमची सेक्स ड्राईव्ह वाढू शकते.
ही काही चिन्हे आहेत जी आपण प्रजननक्षम असल्याचे सूचित करतात. आपण त्यापैकी काहीही अनुभवत नसल्यास, याचा अर्थ असा नाही की, आपण प्रजननक्षम नाही. तसेच आपण त्यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा अनुभव घेतल्यास आपण प्रजननक्षम आहोत याचीही खात्री होत नाही. अशावेळी आपल्या स्रीरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

आई व्हायचंय?

गर्भवती होणे हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. स्रीबीज गणक (ओव्हुलेशन कॅल्क्युलेटर) प्रजनन कालावधीचा अंदाज लावतो, परंतु पुढील काही गोष्टी आपल्या गर्भवती होण्याची शक्यता वाढवू शकतात.
१. समयसूचकता
आपली मासिक पाळी, ओव्हुलेशन कालावधी आणि फर्टिलिटी विंडो समजून घेणे आवश्यक आहे. म्हणून, आपल्या मासिक पाळी चक्राचा आढावा घ्या. आपले ओव्हुलेशन दिवस लक्षात ठेवा आणि शरीराचे सामान्य तापमान, पेटके इत्यादी लक्षणांवर लक्ष ठेवा. गर्भधारणा नियोजन करण्यासाठी ही काळजी घ्यायला हवी.
२. आहार
निरोगी आहारामुळे गर्भवती होण्याची शक्यता वाढू शकते. यासाठी योग्य आणि पोषक आहार घ्या. आपण गरभावती होण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यापूर्वी फॉलिक असिडचे गुणधर्म असलेले पदार्थांचा आहारात समावेश करा. तसेच आहारात ओमेगा ३ एस, कॅल्शियम, प्रथिने, लोह आणि तंतू हे गुणधर्म असलेल्या पदार्थांचा आहारात समावेश करा. आहारातील बदल आणि मार्गदर्शनासाठी आपल्या स्त्रीरोग तज्ज्ञांशी चर्चा करा.
३. व्यायाम
रोज थोडा वेळ व्यायाम करणाऱ्या महिलांमध्ये गर्भवती होण्याची शक्यता अधिक असते असे निरीक्षणातून लक्षात आले आहे. त्यामुळे रोज किमान ३० मिनिटे धावणे, चालणे यासारखे व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करा.
४. तणाव आणि विश्रांती
ताणतणावामुळे अनियमित मासिक पाळी, ओव्हुलेशनमध्ये विलंब यासह बरेच विपरीत परिणाम होऊ शकतात. या गोष्टी गर्भधारणेत अडथळा ठरू शकतात. त्यामुळे तणावापासून दूर राहा. योग, ध्यानधारणा, लेखन, वाचन इत्यादी तणावापासून दूर करणाऱ्या गोष्टींमध्ये आपले लक्ष केंद्रित करा. आपल्या मासिक पाळीवर परिणाम करणारा आणखी एक घटक म्हणजे आपल्या झोपेची पद्धत. कमीत कमी आठ तास शांत झोप घ्या.
५. व्यसनांपासून दूर राहा
धूम्रपान केल्याने आपल्या गर्भवती होण्याच्या शक्यतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे तुम्ही धूम्रपान करत असाल तर ते सोडण्याची ही योग्य वेळ आहे. आपल्या अल्कोहोल आणि कॅफिनचे सेवन मर्यादित करण्याचा सल्लादेखील दिला जातो कारण ते गर्भधारणेच्या संभाव्यतेवर परिणाम करतात. या सवयींचा गर्भधारणेवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल आपल्या डॉक्टरांना विचारा.

गर्भधारणेची सुरुवातीची लक्षणे

स्त्री जेव्हा गर्भवती होते, तेव्हा शरीरात वेगवेगळे बदल जाणवू लागतात. मासिक पाळी चुकणे हे गर्भधारणेचे सर्वात सामान्य पहिले लक्षण आहे. इतर अनेक गर्भधारणेच्या लक्षणांमध्ये सकाळचे आजारपण, थकवा, हलका रक्तस्त्राव, स्तनातील बदल इत्यादींचा समावेश आहे. गर्भधारणेची सुरुवातीची लक्षणे आणि त्यांचा अर्थ काय आहे हे समजून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.

गर्भधारणा चाचणी

तर, आपण ओव्हुलेशन कालावधीचा संपूर्ण विचार आणि अभ्यास केला आहे, ओव्हुलेशनच्या दिवसात त्यास चांगला वेळ दिला आहे आणि परिणाम जाणून घेऊ इच्छित आहात. अशावेळी संपूर्ण गर्भधारणा मार्गदर्शक सर्व चाचण्यांचा तपशील देते, ज्यात घरगुती गर्भधारणा चाचण्या, क्लिनिकल मूत्र गर्भधारणा चाचण्या, गर्भधारणेच्या रक्त चाचण्या आणि अल्ट्रासाऊंड/सोनोग्राफी स्कॅन यांसारख्या चाचण्यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा

गर्भवती होणं आणि त्यानंतर मातृत्व अनुभवणं हा प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातला मोठा निर्णय असतो. गर्भावस्था हा एक प्रवास आहे आणि त्याची सुरुवात मला आई व्हायचे आहे या विचाराने होते. त्यामुळे गर्भवती होण्यासाठी काय करावे आणि आई होण्याचा प्रवास सुखकर कसा होईल याची माहिती तुम्हाला मिळणे आवश्यक आहे. ही माहिती देणारे स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. वर्षाली माळी यांनी लिहिलेले काही लेख खाली दिले आहेत. हे लेख आपल्याला गर्भावस्थेचा प्रवास सुरक्षित, निरोगी आणि अधिक आनंददायक बनविण्यात मदत करतील.
ओव्हुलेशन कॅल्क्युलेटर आपल्याला अंदाजे ओव्हुलेशन कालावधी प्रदान करतो. ओव्हुलेशनच्या दिवसात गर्भवती होण्याची शक्यता वाढते. लक्षात ठेवा की, हा केवळ एक अंदाज आहे. आपल्या मासिक पाळी चक्राच्या प्रारंभ तारखेच्या अचूकतेवर आणि सरासरी चक्र लांबीवर बरेच काही अवलंबून असते. ओव्हुलेशन दिवसाच्या शक्य तितक्या जवळ लैंगिक संबंध ठेवल्यास गर्भधारणेची शक्यता शून्य टक्क्यांवरून (ओव्हुलेशनच्या सहा किंवा अधिक दिवसांपूर्वी लैंगिक संबंध) ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढते (ओव्हुलेशनच्या दोन दिवस आधी किंवा ओव्हुलेशनच्या दिवशी लैंगिक संबंध).
लक्षात ठेवा की, गर्भधारणा ही आपल्या आयुष्यातील एक महत्वाची घटना आहे. गर्भधारणा ही पहिल्या प्रयत्नात होऊ शकते किंवा बरेच प्रयत्न केल्यानंतरही होऊ शकते. बरेच प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास आपण आपल्या स्त्रीरोगतज्ञांचा सल्ला घेण्याचे लक्षात ठेवा. काही अडचण किंवा समस्या असल्यास त्याचे योग्य निदान करण्यासाठी तुमच्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ सक्षम असतात. काही शंका असल्यास किंवा मार्गदर्शन हवे असल्यास स्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. वर्षाली माळी यांच्याशी संपर्क साधा.

तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक

स्त्रीरोग व प्रसूतीशात्र तज्ज्ञ डॉ. वर्षाली माळी यांचा सल्ला घेऊन आमच्या टीम ने हा ओव्हुलेशन कॅल्क्युलेटर विकसित केले आहे. याद्वारे काढलेल्या ओव्हुलेशन दिवसाची व कालावधीची अचूकता हि दिलेल्या माहितीच्या अचूकतेवर अवलंबून आहे. वास्तविक प्रसुति तारीख अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. हा गणक फक्त अंदाजे तारखा आणि कालावधी सांगतो. जर तुम्हाला गर्भवती व्हावयाचे असेल तर आमचा तुम्हला सल्ला आहे कि, आपल्या स्त्रीरोग तज्ज्ञांशी नक्की सल्लामसलत करा.

सदस्य व्हा

आणि डॉ. वर्षाली माळी यांच्याकडून आरोग्यविषयक सूचना मिळवा.

तुमची सदस्यता जतन केली जाऊ शकली नाही. कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.
तुम्ही डॉ. वर्षालीच्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाच्या आरोग्य अपडेट्सचे यशस्वीपणे सदस्यत्व घेतले आहे.

लेखक

टीम

डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय

आपल्या रुग्णांना अधिक चांगली सुविधा देण्यासाठी ‘टीम डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय’ प्रयत्नशील आहे. रुग्णांपर्यंत सुविधा पोहोचविण्यासाठी संपूर्ण टीम एकसंघ होऊन काम करते. ही टीम विविध डिजिटल उपक्रमांचे काम करते. जसे की, अपॉइंटमेंट बूक करणे, वेबसाइट आणि सोशल मीडियावर माहिती उपलब्ध करून देणे. याचबरोबर चिकित्सालया मध्येदेखील ही टीम रुग्णांच्या सेवेसाठी सदैव कार्यरत असते. तेथे आलेले रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना येथे काही अडचण येऊ नये यासाठी टीम प्रयत्नशील असते.
टीम आणि त्यांच्या कामाविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आमचे चिकित्सालय, आमच्या वेबसाइटला भेट द्या किंवा सोशल मीडियावर आम्हाला फॉलो करा. तुम्हाला माहिती देण्यात आणि तुमची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात टीमला नक्कीच आनंद होईल.

प्रश्न?

प्रसूती, स्त्रीरोगविषयक समस्या, आरोग्य किंवा निरोगीपणाबद्दल प्रश्न आहे? अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि प्रसूती डॉक्टरांना विचारा आणि उत्तरे मिळवा.

अपॉइंटमेंट

डॉ. वर्षाली माळी या अनुभवी प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर आहेत. तिच्यासोबत भेटीची वेळ बुक करा आणि सर्वोत्तम सल्ला, काळजी आणि उपाय मिळवा.
भाषा बदला. - डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय