उपचार स्थाने

डॉ. वर्षाली माळी

सर्व सराव रुग्णालये.

डॉ. वर्षाली माळी (एमबीबीएस, डीएनबी ) सोबत अपॉइंटमेंट बुक करा. प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर.

डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय

सी-२०३, दुसरा मजला, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर आर ६, लाईफ रिपब्लिक, मारुंजी, हिंजवडी फेज २, पुणे - ४१११०५७

डॉ. वर्षालीच्या स्त्रीरोग क्लिनिकमध्ये ओपीडीची वेळ.

सोमवार ते शनिवार
सकाळी: १०:०० ते ११:३०
संध्याकाळी: ५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची सकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
सकाळी
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची संध्याकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
संध्याकाळी
सोमवार
१०:०० ते ११:३०
५:०० ते ७:००
मंगळवार
१०:०० ते ११:३०
५:०० ते ७:००
बुधवार
१०:०० ते ११:३०
५:०० ते ७:००
गुरुवार
१०:०० ते ११:३०
५:०० ते ७:००
शुक्रवार
१०:०० ते ११:३०
५:०० ते ७:००
शनिवार
१०:०० ते ११:३०
५:०० ते ७:००
रविवार
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये अपॉइंटमेंट बुक करा.

सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

क्र. 8, भुजबळ चौक, वाकड जकात नाक्याजवळ, हिंजवडी उड्डाण पुलाजवळ, वाकड, पुणे.

या हॉस्पिटलमध्ये डॉ. वर्षाली माळी यांच्यासोबत अपॉइंटमेंटसाठी वेळ बुक करण्यासाठी, फोन नंबर ९९२१४४२२६६ वर कॉल करा.

सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

सोमवार ते शनिवार
संध्याकाळी: ७:०० ते ८:००
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची सकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
सकाळी
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची संध्याकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
संध्याकाळी
सोमवार
७:०० ते ८:००
मंगळवार
७:०० ते ८:००
बुधवार
७:०० ते ८:००
गुरुवार
७:०० ते ८:००
शुक्रवार
७:०० ते ८:००
शनिवार
७:०० ते ८:००
रविवार
झेनिथ ऍडव्हान्स फेर्टीलिटी सेन्टरमध्ये अपॉइंटमेंट बुक करा.

झेनिथ ऍडव्हान्स फेर्टीलिटी सेन्टर

कार्यालय क्र. ३०७,८,९, तिसरा मजला, विंग बी, जीओ स्क्वेअर, कस्पटे चौक, वाकड, पीसीएमसी, पुणे.

या सेन्टरमध्ये डॉ. वर्षाली माळी यांच्यासोबत अपॉइंटमेंटसाठी वेळ बुक करण्यासाठी, फोन नंबर ९९२१४४२२६६ वर कॉल करा.

झेनिथ ऍडव्हान्स फेर्टीलिटी सेन्टर

मंगळवार आणि शुक्रवार
दुपारी : १:०० ते २:००
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची सकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
सकाळी
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची संध्याकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
संध्याकाळी
सोमवार
मंगळवार
१:०० ते २:००
बुधवार
गुरुवार
शुक्रवार
१:०० ते २:००
शनिवार
रविवार

वेळ

डॉ. वर्षाली माळी यांच्या सर्व ओपीडी वेळा.

सोमवार ते शनिवार
सकाळी: १०:०० ते ११:३०
संध्याकाळी: ५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
संध्याकाळी: ७:०० ते ८:००
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
मंगळवार आणि शुक्रवार
दुपारी : १:०० ते २:००
झेनिथ ऍडव्हान्स फेर्टीलिटी सेन्टर
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची सकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
सकाळी
डॉ. वर्षाली्च्या स्त्रीरोग चिकित्सालयाची संध्याकाळची वेळ. हिंजवडी, वाकड, मारुंजी आणि पुण्यातील जवळपासच्या परिसरात.
संध्याकाळी
सोमवार
१०:०० ते ११:३०
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
७:०० ते ८:००
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
मंगळवार
१०:०० ते ११:३०
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
१:०० ते २:००
झेनिथ ऍडव्हान्स फेर्टीलिटी सेन्टर
७:०० ते ८:००
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
बुधवार
१०:०० ते ११:३०
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
७:०० ते ८:००
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
गुरुवार
१०:०० ते ११:३०
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
७:०० ते ८:००
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
शुक्रवार
१०:०० ते ११:३०
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
१:०० ते २:००
झेनिथ ऍडव्हान्स फेर्टीलिटी सेन्टर
७:०० ते ८:००
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
शनिवार
१०:०० ते ११:३०
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
५:०० ते ७:००
डॉ. वर्षालीचे स्त्रीरोग चिकित्सालय
७:०० ते ८:००
सूर्या मदर अँड चाइल्ड सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
रविवार